لطفا جهت اطلاع از قیمت محصولات با فروشگاه تماس حاصل نمایید

دفاتر اداری

دفتر ارسال مراسلات

 

80 و 160 برگ وزیری تعداد برگ
17.5 * 24.5 سایز

 • 1
 • 2

 


 

دفتر اندیکاتور

 

160 برگ وزیری تعداد برگ
17.5 * 24.5 سایز

 • 1
 • 2

 


 

دفتر اندیکاتور

 

500،400،300،200،100 برگ پهن تعداد برگ
24.5 * 34.5 سایز

 • 1
 • 2

 


 

دفتر اندیکاتور 20 خانه

 

500،200 برگ تک ورقی تعداد برگ
33 * 41 سایز

 • 1
 • 2

 


 

دفتر اندیکاتور 10 خانه

 

500،200 برگ تک ورقی تعداد برگ
33 * 41 سایز

 • 1
 • 2

 


 

دفتر تابل کارگری

 

100 و 200 برگ پهن تعداد برگ
34.5 * 24.5 سایز

 • 1
 • 2

 


 

دفتر تابل گارگری

 

100 برگ پهن تعداد برگ
34.5 * 24.5 سایز

 • 1
 • 2

 


 

دفتر چاپی راهنما

 

160،80 و 300 برگ قلمدانی باریک تعداد برگ
34.5 * 13.5 سایز

 • 1
 • 2

 


 

دفتر چاپی راهنما

 

160،80 و 300 برگ قلمدانی پهن تعداد برگ
16.5 * 34.5 سایز

 • 1
 • 2

 


 

دفتر چاپی روزنامه

 

80 و 160 برگ قلمدانی پهن تعداد برگ
16.5 * 34.5 سایز

 • 1
 • 2

 


 

دفتر چاپی روزنامه (میدانی)

 

80 و 160 برگ قلمدانی پهن تعداد برگ
16.5 * 34.5 سایز

 • 1
 • 2

 


 

دفتر حضور و غیاب

 

160 برگ وزیری تعداد برگ
17.5 * 24.5 سایز

 • 1
 • 2

 


 

دفتر حضور و غیاب تک امضاء

 

100 و 200 برگ پهن تعداد برگ
24.5 * 34.5 سایز

 • 1
 • 2

 


 

دفتر حضور و غیاب دوامضاء

 

100 و 200 برگ پهن تعداد برگ
24.5 * 34.5 سایز

 • 1
 • 2

 


 

دفتر حضور و غیاب کارمندان

 

100 و 200 برگ یک ورقی تعداد برگ
33 * 41 سایز

 • 1
 • 2

 


 

دفتر دوزندگی زنانه (پیراهن)

 

100 برگ پهن تعداد برگ
34.5 * 24.5 سایز

 • 1
 • 2

 


 

دفتر دوزندگی مردانه (کت و شلوار)

 

100 برگ پهن تعداد برگ
34.5 * 24.5 سایز

 • 1
 • 2

 


 

دفتر راهنما

 

160 برگ وزیری تعداد برگ
17.5 * 24.5 سایز

 • 1
 • 2
 • 3

 


 

دفتر راهنما و آدرس

 

160 برگ وزیری تعداد برگ
17.5 * 24.5 سایز

 • 1
 • 2
 • 3

 


 

دفتر یادبود

 

50 و 100 برگ پهن تعداد برگ
34.5 * 24.5 سایز

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

 


 

دفتر ارجاع و پیگیری

 

200 برگ پهن تعداد برگ
34.5 * 24.5 سایز

 • 1
 • 2

 


 

دفتر ارسال مراسلات

 

100 و 200 برگ پهن تعداد برگ
34.5 * 24.5 سایز

 • 1
 • 2

 


 

دفتر اعتبارات

 

100 و 200 برگ پهن تعداد برگ
34.5 * 24.5 سایز

 • 1
 • 2

 


 

دفتر اموال

 

100 و 200 برگ پهن تعداد برگ
34.5 * 24.5 سایز

 • 1
 • 2

 


 

دفتر انتقال سهام

 

100 و 200 برگ پهن تعداد برگ
34.5 * 24.5 سایز

 • 1
 • 2

 


 

دفتر اندیکس بایگانی

 

100 و 200 برگ پهن تعداد برگ
34.5 * 24.5 سایز

 • 1
 • 2

 


 

دفتر اندیکس (1 تا 30000 شماره) (30000 تا 60000 شماره) (60000 تا 90000 شماره)

 

250 برگ پهن تعداد برگ
34.5 * 24.5 سایز

 • 1
 • 2

 


 

دفتر آدرس

 

100 و 200 برگ پهن تعداد برگ
34.5 * 24.5 سایز

 • 1
 • 2

 


 

دفتر آژانس اتومبیل

 

100 و 200 برگ پهن تعداد برگ
34.5 * 24.5 سایز

 • 1
 • 2

 


 

دفتر ثبت سهام

 

100 و 200 برگ پهن تعداد برگ
34.5 * 24.5 سایز

 • 1
 • 2

 


 

دفتر ثبت نامه های صادره

 

100 و 200 برگ پهن تعداد برگ
34.5 * 24.5 سایز

 • 1
 • 2

 


 

دفتر ثبت نامه های وارده

 

100 و 200 برگ پهن تعداد برگ
34.5 * 24.5 سایز

 • 1
 • 2

 


 

دفتر چاپی راهنما

 

100 و 200 برگ پهن تعداد برگ
34.5 * 24.5 سایز

 • 1
 • 2

 


 

دفتر شرح وقایع

 

100 و 200 برگ پهن تعداد برگ
34.5 * 24.5 سایز

 • 1
 • 2

 


 

دفتر صدور برگه

 

100 و 200 برگ پهن تعداد برگ
34.5 * 24.5 سایز

 • 1
 • 2

 


 

دفتر صدور چک

 

100 و 200 برگ پهن تعداد برگ
34.5 * 24.5 سایز

 • 1
 • 2

 


 

دفتر صورت جلسه

 

100 و 200 برگ پهن تعداد برگ
34.5 * 24.5 سایز

 • 1
 • 2
 

 

دفتر فایل مسکن (فروش و اجاره)

 

100 برگ پهن تعداد برگ
30 * 22 سایز

 • 1
 • 2

 


 

دفتر گزارش روزانه

 

100 برگ پهن تعداد برگ
30 * 22 سایز

 • 1
 • 2

 


 

دفتر مسافر خانه

 

100 و 200 برگ پهن تعداد برگ
34.5 * 24.5 سایز

 • 1
 • 2

 


 

دفتر نگهبانی

 

100 و 200 برگ پهن تعداد برگ
34.5 * 24.5 سایز

 • 1
 • 2

 


 

دفتر بی موضوع (شش ستون)

 

100 و 200 برگ پهن تعداد برگ
34.5 * 24.5 سایز

 • 1
 • 2

 

آمار بازدید از سایت

9.png1.png2.png4.png3.png
بازدید امروز9
بازدید دیروز77
بازدید هفته211
بازدید این ماه1869
بازدید کل91243

1
افراد آنلاین
پنج شنبه, 09 بهمن 1399